Dodany przez: Piotr3ks, 21:27 16-01-2019

Nowy Pobierz
 1. #!/bin/sh
 2.  
 3. function netmask2cidr()
 4. {
 5.   case $1 in
 6.       0x*)
 7.       local hex=${1#0x*} quad=
 8.       while [ -n "${hex}" ]; do
 9.         local lastbut2=${hex#??*}
 10.         quad=${quad}${quad:+.}0x${hex%${lastbut2}*}
 11.         hex=${lastbut2}
 12.       done
 13.       set -- ${quad}
 14.       ;;
 15.   esac
 16.  
 17.   local i= len=
 18.   local IFS=.
 19.   for i in $1; do
 20.     while [ ${i} != "0" ]; do
 21.       len=$((${len} + ${i} % 2))
 22.       i=$((${i} >> 1))
 23.     done
 24.   done
 25.  
 26.   echo "${len}"
 27. }
 28.  
 29. netmask2cidr 255.255.255.0
 30.  

Źródło:

Ostatnie wpisy

Linki

Funkcje