Dodany przez: possible123, 23:49 02-01-2020

Nowy Pobierz
 1. root@debian:~# apt dist-upgrade
 2. Czytanie list pakietów... Gotowe
 3. Budowanie drzewa zależności      
 4. Odczyt informacji o stanie... Gotowe
 5. Obliczanie aktualizacji... Gotowe
 6. Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 7.   libip4tc2 libip6tc2 logsave
 8. Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:
 9.   at-spi2-core dirmngr e2fsprogs fig2dev firmware-iwlwifi geoip-database gir1.2-atk-1.0 gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client
 10.   gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv hdparm iproute2 iptables less libatk-bridge2.0-0 libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libatk1.0-0 libatk1.0-data
 11.   libatspi2.0-0 libcom-err2 libext2fs2 libgeoip1 libgnutls-dane0 libgnutls30 libiptc0 libldap-2.4-2 libldap-common libmatroska6v5 libmysofa0 libnftnl11
 12.   libnss-systemd libopenjp2-7 libpam-systemd libpq5 libpulse-mainloop-glib0 libpulse0 libpulsedsp libqt5concurrent5 libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5
 13.   libqt5network5 libqt5opengl5 libqt5printsupport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5widgets5 libqt5xml5 libreoffice-librelogo libreoffice-nlpsolver
 14.   libreoffice-wiki-publisher libseccomp2 libss2 libsystemd0 libudev1 libxnvctrl0 libxtables12 linux-libc-dev manpages manpages-dev pulseaudio
 15.   pulseaudio-module-bluetooth pulseaudio-utils qt5-gtk-platformtheme systemd systemd-sysv udev
 16. 75 aktualizowanych, 3 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
 17. Konieczne pobranie 47,8 MB archiwów.
 18. Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 20,9 MB miejsca na dysku.
 19. Kontynuować? [T/n] t
 20. Pobieranie:1 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libgnutls-dane0 amd64 3.6.7-4+deb10u1 [317 kB]
 21. Pobieranie:2 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libsystemd0 amd64 244-3~bpo10+1 [337 kB]
 22. Pobieranie:3 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libgnutls30 amd64 3.6.7-4+deb10u1 [1 124 kB]
 23. Pobieranie:4 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libpam-systemd amd64 244-3~bpo10+1 [213 kB]
 24. Pobieranie:5 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libnss-systemd amd64 244-3~bpo10+1 [209 kB]
 25. Pobieranie:6 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 systemd amd64 244-3~bpo10+1 [3 842 kB]
 26. Pobieranie:7 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 fig2dev amd64 1:3.2.7a-5+deb10u2 [700 kB]
 27. Pobieranie:8 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libmatroska6v5 amd64 1.4.9-1+deb10u1 [139 kB]
 28. Pobieranie:9 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libmysofa0 amd64 0.6~dfsg0-3+deb10u1 [38,2 kB]
 29. Pobieranie:10 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libopenjp2-7 amd64 2.3.0-2+deb10u1 [158 kB]
 30. Pobieranie:11 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libpq5 amd64 11.6-0+deb10u1 [166 kB]
 31. Pobieranie:12 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libqt5core5a amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [1 942 kB]
 32. Pobieranie:13 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libqt5concurrent5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [57,1 kB]
 33. Pobieranie:14 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 udev amd64 244-3~bpo10+1 [1 432 kB]
 34. Pobieranie:15 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libqt5dbus5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [231 kB]
 35. Pobieranie:16 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 qt5-gtk-platformtheme amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [149 kB]
 36. Pobieranie:17 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libqt5network5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [671 kB]
 37. Pobieranie:18 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libqt5gui5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [2 842 kB]                            
 38. Pobieranie:19 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libudev1 amd64 244-3~bpo10+1 [155 kB]                                              
 39. Pobieranie:20 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 systemd-sysv amd64 244-3~bpo10+1 [103 kB]                                          
 40. Pobieranie:21 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libseccomp2 amd64 2.4.1-2~bpo10+1 [42,3 kB]                                        
 41. Pobieranie:22 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libext2fs2 amd64 1.45.3-3~bpo10+1 [247 kB]                                        
 42. Pobieranie:23 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 e2fsprogs amd64 1.45.3-3~bpo10+1 [595 kB]                                          
 43. Pobieranie:24 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 logsave amd64 1.45.3-3~bpo10+1 [71,1 kB]                                          
 44. Pobieranie:25 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 gpg-wks-client amd64 2.2.17-3~bpo10+2 [498 kB]                                    
 45. Pobieranie:26 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 dirmngr amd64 2.2.17-3~bpo10+2 [731 kB]                                            
 46. Pobieranie:27 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 gnupg-utils amd64 2.2.17-3~bpo10+2 [877 kB]                                        
 47. Pobieranie:28 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libqt5widgets5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [2 261 kB]                        
 48. Pobieranie:29 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 gpg-wks-server amd64 2.2.17-3~bpo10+2 [492 kB]                                    
 49. Pobieranie:30 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 gpg-agent amd64 2.2.17-3~bpo10+2 [633 kB]                                          
 50. Pobieranie:31 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 gpg amd64 2.2.17-3~bpo10+2 [881 kB]                                                
 51. Pobieranie:32 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libqt5opengl5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [161 kB]                            
 52. Pobieranie:33 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libqt5printsupport5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [217 kB]                      
 53. Pobieranie:34 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libqt5sql5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [145 kB]                              
 54. Pobieranie:35 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libqt5sql5-sqlite amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [71,7 kB]                      
 55. Pobieranie:36 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 gpgconf amd64 2.2.17-3~bpo10+2 [524 kB]                                            
 56. Pobieranie:37 http://deb.debian.org/debian buster-proposed-updates/main amd64 libqt5xml5 amd64 5.11.3+dfsg1-1+deb10u2 [128 kB]                              
 57. Pobieranie:38 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 gnupg-l10n all 2.2.17-3~bpo10+2 [1 031 kB]                                        
 58. Pobieranie:39 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 gnupg all 2.2.17-3~bpo10+2 [738 kB]                                                
 59. Pobieranie:40 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 gpgsm amd64 2.2.17-3~bpo10+2 [619 kB]                                              
 60. Pobieranie:41 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libldap-common all 2.4.48+dfsg-1~bpo10+1 [90,8 kB]                                
 61. Pobieranie:42 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libldap-2.4-2 amd64 2.4.48+dfsg-1~bpo10+1 [226 kB]                                
 62. Pobieranie:43 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 gpgv amd64 2.2.17-3~bpo10+2 [599 kB]                                              
 63. Pobieranie:44 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libip4tc2 amd64 1.8.3-2~bpo10+1 [70,4 kB]                                          
 64. Pobieranie:45 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libip6tc2 amd64 1.8.3-2~bpo10+1 [70,7 kB]                                          
 65. Pobieranie:46 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libxtables12 amd64 1.8.3-2~bpo10+1 [80,3 kB]                                      
 66. Pobieranie:47 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 iptables amd64 1.8.3-2~bpo10+1 [418 kB]                                            
 67. Pobieranie:48 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libiptc0 amd64 1.8.3-2~bpo10+1 [59,8 kB]                                          
 68. Pobieranie:49 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libnftnl11 amd64 1.1.4-1~bpo10+1 [58,2 kB]                                        
 69. Pobieranie:50 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 iproute2 amd64 5.4.0-1~bpo10+1 [868 kB]                                            
 70. Pobieranie:51 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 less amd64 551-1~bpo10+1 [133 kB]                                                  
 71. Pobieranie:52 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 manpages all 5.04-1~bpo10+1 [1 346 kB]                                            
 72. Pobieranie:53 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 manpages-dev all 5.04-1~bpo10+1 [2 263 kB]                                        
 73. Pobieranie:54 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libatspi2.0-0 amd64 2.34.0-3~bpo10+1 [70,4 kB]                                    
 74. Pobieranie:55 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 at-spi2-core amd64 2.34.0-3~bpo10+1 [72,4 kB]                                      
 75. Pobieranie:56 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/non-free amd64 firmware-iwlwifi all 20190717-2~bpo10+1 [6 790 kB]                            
 76. Pobieranie:57 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 geoip-database all 20190920-1~bpo10+1 [2 932 kB]                                  
 77. Pobieranie:58 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libatk1.0-data all 2.34.0-1~bpo10+1 [146 kB]                                      
 78. Pobieranie:59 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libatk1.0-0 amd64 2.34.0-1~bpo10+1 [51,3 kB]                                      
 79. Pobieranie:60 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 gir1.2-atk-1.0 amd64 2.34.0-1~bpo10+1 [25,9 kB]                                    
 80. Pobieranie:61 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 hdparm amd64 9.58+ds-4~bpo10+1 [114 kB]                                            
 81. Pobieranie:62 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libatk-bridge2.0-0 amd64 2.34.0-3~bpo10+1 [63,2 kB]                                
 82. Pobieranie:63 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libatk-wrapper-java all 0.37.1-1~bpo10+1 [64,1 kB]                                
 83. Pobieranie:64 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libatk-wrapper-java-jni amd64 0.37.1-1~bpo10+1 [55,4 kB]                          
 84. Pobieranie:65 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libcom-err2 amd64 1.45.3-3~bpo10+1 [70,5 kB]                                      
 85. Pobieranie:66 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libgeoip1 amd64 1.6.12-5~bpo10+1 [91,7 kB]                                        
 86. Pobieranie:67 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libpulsedsp amd64 13.0-3~bpo10+1 [48,5 kB]                                        
 87. Pobieranie:68 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 pulseaudio-utils amd64 13.0-3~bpo10+1 [81,9 kB]                                    
 88. Pobieranie:69 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 pulseaudio-module-bluetooth amd64 13.0-3~bpo10+1 [87,1 kB]                        
 89. Pobieranie:70 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 pulseaudio amd64 13.0-3~bpo10+1 [1 155 kB]                                        
 90. Pobieranie:71 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libpulse-mainloop-glib0 amd64 13.0-3~bpo10+1 [38,5 kB]                            
 91. Pobieranie:72 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libpulse0 amd64 13.0-3~bpo10+1 [283 kB]                                            
 92. Pobieranie:73 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libreoffice-librelogo all 1:6.3.4-2~bpo10+1 [237 kB]                              
 93. Pobieranie:74 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libreoffice-nlpsolver all 0.9+LibO6.3.4-2~bpo10+1 [734 kB]                        
 94. Pobieranie:75 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libreoffice-wiki-publisher all 1.2.0+LibO6.3.4-2~bpo10+1 [1 447 kB]                
 95. Pobieranie:76 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libss2 amd64 1.45.3-3~bpo10+1 [75,0 kB]                                            
 96. Pobieranie:77 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 libxnvctrl0 amd64 430.64-1~bpo10+1 [25,7 kB]                                      
 97. Pobieranie:78 http://ftp.pl.debian.org/debian buster-backports/main amd64 linux-libc-dev amd64 5.3.9-2~bpo10+1 [1 004 kB]                                    
 98. Pobrano 47,8 MB w 24s (2 014 kB/s)                                                                                                                          
 99. Odczytywanie dzienników zmian... Zrobione
 100. apt-listchanges: Poczta do root: apt-listchanges: nowości dla komputera debian
 101. Rozpakowywanie szablonów dla pakietów: 100%
 102. Prekonfiguracja pakietów ...
 103. (Odczytywanie bazy danych ... 178717 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 104. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libsystemd0_244-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 105. Rozpakowywanie pakietu libsystemd0:amd64 (244-3~bpo10+1) nad (241-7~deb10u2) ...
 106. Konfigurowanie pakietu libsystemd0:amd64 (244-3~bpo10+1) ...
 107. (Odczytywanie bazy danych ... 178717 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 108. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libpam-systemd_244-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 109. Rozpakowywanie pakietu libpam-systemd:amd64 (244-3~bpo10+1) nad (241-7~deb10u2) ...
 110. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libnss-systemd_244-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 111. Rozpakowywanie pakietu libnss-systemd:amd64 (244-3~bpo10+1) nad (241-7~deb10u2) ...
 112. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../systemd_244-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 113. Rozpakowywanie pakietu systemd (244-3~bpo10+1) nad (241-7~deb10u2) ...
 114. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../udev_244-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 115. Rozpakowywanie pakietu udev (244-3~bpo10+1) nad (241-7~deb10u2) ...
 116. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libudev1_244-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 117. Rozpakowywanie pakietu libudev1:amd64 (244-3~bpo10+1) nad (241-7~deb10u2) ...
 118. Konfigurowanie pakietu libudev1:amd64 (244-3~bpo10+1) ...
 119. Konfigurowanie pakietu systemd (244-3~bpo10+1) ...
 120. Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/systemd/networkd.conf ...
 121. Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/systemd/system.conf ...
 122. Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/systemd/user.conf ...
 123. (Odczytywanie bazy danych ... 178716 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 124. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../systemd-sysv_244-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 125. Rozpakowywanie pakietu systemd-sysv (244-3~bpo10+1) nad (241-7~deb10u2) ...
 126. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libgnutls-dane0_3.6.7-4+deb10u1_amd64.deb ...
 127. Rozpakowywanie pakietu libgnutls-dane0:amd64 (3.6.7-4+deb10u1) nad (3.6.7-4) ...
 128. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u1_amd64.deb ...
 129. Rozpakowywanie pakietu libgnutls30:amd64 (3.6.7-4+deb10u1) nad (3.6.7-4) ...
 130. Konfigurowanie pakietu libgnutls30:amd64 (3.6.7-4+deb10u1) ...
 131. (Odczytywanie bazy danych ... 178716 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 132. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libseccomp2_2.4.1-2~bpo10+1_amd64.deb ...
 133. Rozpakowywanie pakietu libseccomp2:amd64 (2.4.1-2~bpo10+1) nad (2.3.3-4) ...
 134. Konfigurowanie pakietu libseccomp2:amd64 (2.4.1-2~bpo10+1) ...
 135. (Odczytywanie bazy danych ... 178716 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 136. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libext2fs2_1.45.3-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 137. Rozpakowywanie pakietu libext2fs2:amd64 (1.45.3-3~bpo10+1) nad (1.44.5-1+deb10u2) ...
 138. Konfigurowanie pakietu libext2fs2:amd64 (1.45.3-3~bpo10+1) ...
 139. (Odczytywanie bazy danych ... 178716 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 140. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../00-e2fsprogs_1.45.3-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 141. Rozpakowywanie pakietu e2fsprogs (1.45.3-3~bpo10+1) nad (1.44.5-1+deb10u2) ...
 142. Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu logsave.
 143. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../01-logsave_1.45.3-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 144. Rozpakowywanie pakietu logsave (1.45.3-3~bpo10+1) ...
 145. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../02-gpg-wks-client_2.2.17-3~bpo10+2_amd64.deb ...
 146. Rozpakowywanie pakietu gpg-wks-client (2.2.17-3~bpo10+2) nad (2.2.12-1+deb10u1) ...
 147. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../03-dirmngr_2.2.17-3~bpo10+2_amd64.deb ...
 148. Rozpakowywanie pakietu dirmngr (2.2.17-3~bpo10+2) nad (2.2.12-1+deb10u1) ...
 149. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../04-gnupg-utils_2.2.17-3~bpo10+2_amd64.deb ...
 150. Rozpakowywanie pakietu gnupg-utils (2.2.17-3~bpo10+2) nad (2.2.12-1+deb10u1) ...
 151. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../05-gpg-wks-server_2.2.17-3~bpo10+2_amd64.deb ...
 152. Rozpakowywanie pakietu gpg-wks-server (2.2.17-3~bpo10+2) nad (2.2.12-1+deb10u1) ...
 153. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../06-gpg-agent_2.2.17-3~bpo10+2_amd64.deb ...
 154. Rozpakowywanie pakietu gpg-agent (2.2.17-3~bpo10+2) nad (2.2.12-1+deb10u1) ...
 155. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../07-gpg_2.2.17-3~bpo10+2_amd64.deb ...
 156. Rozpakowywanie pakietu gpg (2.2.17-3~bpo10+2) nad (2.2.12-1+deb10u1) ...
 157. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../08-gpgconf_2.2.17-3~bpo10+2_amd64.deb ...
 158. Rozpakowywanie pakietu gpgconf (2.2.17-3~bpo10+2) nad (2.2.12-1+deb10u1) ...
 159. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../09-gnupg-l10n_2.2.17-3~bpo10+2_all.deb ...
 160. Rozpakowywanie pakietu gnupg-l10n (2.2.17-3~bpo10+2) nad (2.2.12-1+deb10u1) ...
 161. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../10-gnupg_2.2.17-3~bpo10+2_all.deb ...
 162. Rozpakowywanie pakietu gnupg (2.2.17-3~bpo10+2) nad (2.2.12-1+deb10u1) ...
 163. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../11-gpgsm_2.2.17-3~bpo10+2_amd64.deb ...
 164. Rozpakowywanie pakietu gpgsm (2.2.17-3~bpo10+2) nad (2.2.12-1+deb10u1) ...
 165. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../12-libldap-common_2.4.48+dfsg-1~bpo10+1_all.deb ...
 166. Rozpakowywanie pakietu libldap-common (2.4.48+dfsg-1~bpo10+1) nad (2.4.47+dfsg-3+deb10u1) ...
 167. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../13-libldap-2.4-2_2.4.48+dfsg-1~bpo10+1_amd64.deb ...
 168. Rozpakowywanie pakietu libldap-2.4-2:amd64 (2.4.48+dfsg-1~bpo10+1) nad (2.4.47+dfsg-3+deb10u1) ...
 169. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../14-gpgv_2.2.17-3~bpo10+2_amd64.deb ...
 170. Rozpakowywanie pakietu gpgv (2.2.17-3~bpo10+2) nad (2.2.12-1+deb10u1) ...
 171. Konfigurowanie pakietu gpgv (2.2.17-3~bpo10+2) ...
 172. Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libip4tc2:amd64.
 173. (Odczytywanie bazy danych ... 178756 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
 174. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../00-libip4tc2_1.8.3-2~bpo10+1_amd64.deb ...
 175. Rozpakowywanie pakietu libip4tc2:amd64 (1.8.3-2~bpo10+1) ...
 176. Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libip6tc2:amd64.
 177. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../01-libip6tc2_1.8.3-2~bpo10+1_amd64.deb ...
 178. Rozpakowywanie pakietu libip6tc2:amd64 (1.8.3-2~bpo10+1) ...
 179. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../02-libxtables12_1.8.3-2~bpo10+1_amd64.deb ...
 180. Rozpakowywanie pakietu libxtables12:amd64 (1.8.3-2~bpo10+1) nad (1.8.2-4) ...
 181. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../03-iptables_1.8.3-2~bpo10+1_amd64.deb ...
 182. Rozpakowywanie pakietu iptables (1.8.3-2~bpo10+1) nad (1.8.2-4) ...
 183. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../04-libiptc0_1.8.3-2~bpo10+1_amd64.deb ...
 184. Rozpakowywanie pakietu libiptc0:amd64 (1.8.3-2~bpo10+1) nad (1.8.2-4) ...
 185. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../05-libnftnl11_1.1.4-1~bpo10+1_amd64.deb ...
 186. Rozpakowywanie pakietu libnftnl11:amd64 (1.1.4-1~bpo10+1) nad (1.1.2-2) ...
 187. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../06-iproute2_5.4.0-1~bpo10+1_amd64.deb ...
 188. Rozpakowywanie pakietu iproute2 (5.4.0-1~bpo10+1) nad (4.20.0-2) ...
 189. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../07-less_551-1~bpo10+1_amd64.deb ...
 190. Rozpakowywanie pakietu less (551-1~bpo10+1) nad (487-0.1+b1) ...
 191. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../08-manpages_5.04-1~bpo10+1_all.deb ...
 192. Rozpakowywanie pakietu manpages (5.04-1~bpo10+1) nad (4.16-2) ...
 193. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../09-manpages-dev_5.04-1~bpo10+1_all.deb ...
 194. Rozpakowywanie pakietu manpages-dev (5.04-1~bpo10+1) nad (4.16-2) ...
 195. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../10-libatspi2.0-0_2.34.0-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 196. Rozpakowywanie pakietu libatspi2.0-0:amd64 (2.34.0-3~bpo10+1) nad (2.30.0-7) ...
 197. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../11-at-spi2-core_2.34.0-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 198. Rozpakowywanie pakietu at-spi2-core (2.34.0-3~bpo10+1) nad (2.30.0-7) ...
 199. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../12-fig2dev_1%3a3.2.7a-5+deb10u2_amd64.deb ...
 200. Rozpakowywanie pakietu fig2dev (1:3.2.7a-5+deb10u2) nad (1:3.2.7a-5+deb10u1) ...
 201. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../13-firmware-iwlwifi_20190717-2~bpo10+1_all.deb ...
 202. Rozpakowywanie pakietu firmware-iwlwifi (20190717-2~bpo10+1) nad (20190114-2) ...
 203. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../14-geoip-database_20190920-1~bpo10+1_all.deb ...
 204. Rozpakowywanie pakietu geoip-database (20190920-1~bpo10+1) nad (20181108-1) ...
 205. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../15-libatk1.0-data_2.34.0-1~bpo10+1_all.deb ...
 206. Rozpakowywanie pakietu libatk1.0-data (2.34.0-1~bpo10+1) nad (2.30.0-2) ...
 207. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../16-libatk1.0-0_2.34.0-1~bpo10+1_amd64.deb ...
 208. Rozpakowywanie pakietu libatk1.0-0:amd64 (2.34.0-1~bpo10+1) nad (2.30.0-2) ...
 209. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../17-gir1.2-atk-1.0_2.34.0-1~bpo10+1_amd64.deb ...
 210. Rozpakowywanie pakietu gir1.2-atk-1.0:amd64 (2.34.0-1~bpo10+1) nad (2.30.0-2) ...
 211. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../18-hdparm_9.58+ds-4~bpo10+1_amd64.deb ...
 212. Rozpakowywanie pakietu hdparm (9.58+ds-4~bpo10+1) nad (9.58+ds-1) ...
 213. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../19-libatk-bridge2.0-0_2.34.0-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 214. Rozpakowywanie pakietu libatk-bridge2.0-0:amd64 (2.34.0-3~bpo10+1) nad (2.30.0-5) ...
 215. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../20-libatk-wrapper-java_0.37.1-1~bpo10+1_all.deb ...
 216. Rozpakowywanie pakietu libatk-wrapper-java (0.37.1-1~bpo10+1) nad (0.33.3-22) ...
 217. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../21-libatk-wrapper-java-jni_0.37.1-1~bpo10+1_amd64.deb ...
 218. Rozpakowywanie pakietu libatk-wrapper-java-jni:amd64 (0.37.1-1~bpo10+1) nad (0.33.3-22) ...
 219. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../22-libcom-err2_1.45.3-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 220. Rozpakowywanie pakietu libcom-err2:amd64 (1.45.3-3~bpo10+1) nad (1.44.5-1+deb10u2) ...
 221. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../23-libgeoip1_1.6.12-5~bpo10+1_amd64.deb ...
 222. Rozpakowywanie pakietu libgeoip1:amd64 (1.6.12-5~bpo10+1) nad (1.6.12-1) ...
 223. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../24-libmatroska6v5_1.4.9-1+deb10u1_amd64.deb ...
 224. Rozpakowywanie pakietu libmatroska6v5:amd64 (1.4.9-1+deb10u1) nad (1.4.9-1) ...
 225. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../25-libmysofa0_0.6~dfsg0-3+deb10u1_amd64.deb ...
 226. Rozpakowywanie pakietu libmysofa0:amd64 (0.6~dfsg0-3+deb10u1) nad (0.6~dfsg0-3) ...
 227. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../26-libopenjp2-7_2.3.0-2+deb10u1_amd64.deb ...
 228. Rozpakowywanie pakietu libopenjp2-7:amd64 (2.3.0-2+deb10u1) nad (2.3.0-2) ...
 229. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../27-libpq5_11.6-0+deb10u1_amd64.deb ...
 230. Rozpakowywanie pakietu libpq5:amd64 (11.6-0+deb10u1) nad (11.5-1+deb10u1) ...
 231. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../28-libpulsedsp_13.0-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 232. Rozpakowywanie pakietu libpulsedsp:amd64 (13.0-3~bpo10+1) nad (12.2-4+deb10u1) ...
 233. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../29-pulseaudio-utils_13.0-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 234. Rozpakowywanie pakietu pulseaudio-utils (13.0-3~bpo10+1) nad (12.2-4+deb10u1) ...
 235. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../30-pulseaudio-module-bluetooth_13.0-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 236. Rozpakowywanie pakietu pulseaudio-module-bluetooth (13.0-3~bpo10+1) nad (12.2-4+deb10u1) ...
 237. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../31-pulseaudio_13.0-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 238. Rozpakowywanie pakietu pulseaudio (13.0-3~bpo10+1) nad (12.2-4+deb10u1) ...
 239. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../32-libpulse-mainloop-glib0_13.0-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 240. Rozpakowywanie pakietu libpulse-mainloop-glib0:amd64 (13.0-3~bpo10+1) nad (12.2-4+deb10u1) ...
 241. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../33-libpulse0_13.0-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 242. Rozpakowywanie pakietu libpulse0:amd64 (13.0-3~bpo10+1) nad (12.2-4+deb10u1) ...
 243. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../34-libqt5core5a_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 244. Rozpakowywanie pakietu libqt5core5a:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 245. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../35-libqt5concurrent5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 246. Rozpakowywanie pakietu libqt5concurrent5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 247. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../36-libqt5dbus5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 248. Rozpakowywanie pakietu libqt5dbus5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 249. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../37-qt5-gtk-platformtheme_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 250. Rozpakowywanie pakietu qt5-gtk-platformtheme:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 251. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../38-libqt5network5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 252. Rozpakowywanie pakietu libqt5network5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 253. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../39-libqt5gui5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 254. Rozpakowywanie pakietu libqt5gui5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 255. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../40-libqt5widgets5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 256. Rozpakowywanie pakietu libqt5widgets5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 257. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../41-libqt5opengl5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 258. Rozpakowywanie pakietu libqt5opengl5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 259. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../42-libqt5printsupport5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 260. Rozpakowywanie pakietu libqt5printsupport5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 261. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../43-libqt5sql5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 262. Rozpakowywanie pakietu libqt5sql5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 263. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../44-libqt5sql5-sqlite_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 264. Rozpakowywanie pakietu libqt5sql5-sqlite:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 265. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../45-libqt5xml5_5.11.3+dfsg1-1+deb10u2_amd64.deb ...
 266. Rozpakowywanie pakietu libqt5xml5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) nad (5.11.3+dfsg1-1+deb10u1) ...
 267. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../46-libreoffice-librelogo_1%3a6.3.4-2~bpo10+1_all.deb ...
 268. Rozpakowywanie pakietu libreoffice-librelogo (1:6.3.4-2~bpo10+1) nad (1:6.1.5-3+deb10u5) ...
 269. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../47-libreoffice-nlpsolver_0.9+LibO6.3.4-2~bpo10+1_all.deb ...
 270. Rozpakowywanie pakietu libreoffice-nlpsolver (0.9+LibO6.3.4-2~bpo10+1) nad (0.9+LibO6.1.5-3+deb10u5) ...
 271. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../48-libreoffice-wiki-publisher_1.2.0+LibO6.3.4-2~bpo10+1_all.deb ...
 272. Rozpakowywanie pakietu libreoffice-wiki-publisher (1.2.0+LibO6.3.4-2~bpo10+1) nad (1.2.0+LibO6.1.5-3+deb10u5) ...
 273. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../49-libss2_1.45.3-3~bpo10+1_amd64.deb ...
 274. Rozpakowywanie pakietu libss2:amd64 (1.45.3-3~bpo10+1) nad (1.44.5-1+deb10u2) ...
 275. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../50-libxnvctrl0_430.64-1~bpo10+1_amd64.deb ...
 276. Rozpakowywanie pakietu libxnvctrl0:amd64 (430.64-1~bpo10+1) nad (418.74-1) ...
 277. Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../51-linux-libc-dev_5.3.9-2~bpo10+1_amd64.deb ...
 278. Rozpakowywanie pakietu linux-libc-dev:amd64 (5.3.9-2~bpo10+1) nad (4.19.67-2+deb10u2) ...
 279. Konfigurowanie pakietu libip4tc2:amd64 (1.8.3-2~bpo10+1) ...
 280. Konfigurowanie pakietu libgnutls-dane0:amd64 (3.6.7-4+deb10u1) ...
 281. Konfigurowanie pakietu systemd-sysv (244-3~bpo10+1) ...
 282. Konfigurowanie pakietu libreoffice-librelogo (1:6.3.4-2~bpo10+1) ...
 283. Konfigurowanie pakietu firmware-iwlwifi (20190717-2~bpo10+1) ...
 284. Konfigurowanie pakietu libpulse0:amd64 (13.0-3~bpo10+1) ...
 285. Konfigurowanie pakietu libip6tc2:amd64 (1.8.3-2~bpo10+1) ...
 286. Konfigurowanie pakietu manpages (5.04-1~bpo10+1) ...
 287. Konfigurowanie pakietu libreoffice-wiki-publisher (1.2.0+LibO6.3.4-2~bpo10+1) ...
 288. Konfigurowanie pakietu less (551-1~bpo10+1) ...
 289. Konfigurowanie pakietu linux-libc-dev:amd64 (5.3.9-2~bpo10+1) ...
 290. Konfigurowanie pakietu libreoffice-nlpsolver (0.9+LibO6.3.4-2~bpo10+1) ...
 291. Konfigurowanie pakietu libnss-systemd:amd64 (244-3~bpo10+1) ...
 292. Konfigurowanie pakietu libpulsedsp:amd64 (13.0-3~bpo10+1) ...
 293. Konfigurowanie pakietu libnftnl11:amd64 (1.1.4-1~bpo10+1) ...
 294. Konfigurowanie pakietu hdparm (9.58+ds-4~bpo10+1) ...
 295. Removing obsolete conffile /etc/apm/event.d/20hdparm ...
 296. Konfigurowanie pakietu libmysofa0:amd64 (0.6~dfsg0-3+deb10u1) ...
 297. Konfigurowanie pakietu libcom-err2:amd64 (1.45.3-3~bpo10+1) ...
 298. Konfigurowanie pakietu libatspi2.0-0:amd64 (2.34.0-3~bpo10+1) ...
 299. Konfigurowanie pakietu libldap-common (2.4.48+dfsg-1~bpo10+1) ...
 300. Konfigurowanie pakietu fig2dev (1:3.2.7a-5+deb10u2) ...
 301. Konfigurowanie pakietu libxnvctrl0:amd64 (430.64-1~bpo10+1) ...
 302. Konfigurowanie pakietu libmatroska6v5:amd64 (1.4.9-1+deb10u1) ...
 303. Konfigurowanie pakietu gnupg-l10n (2.2.17-3~bpo10+2) ...
 304. Konfigurowanie pakietu libiptc0:amd64 (1.8.3-2~bpo10+1) ...
 305. Konfigurowanie pakietu libpulse-mainloop-glib0:amd64 (13.0-3~bpo10+1) ...
 306. Konfigurowanie pakietu pulseaudio-utils (13.0-3~bpo10+1) ...
 307. Konfigurowanie pakietu udev (244-3~bpo10+1) ...
 308. update-initramfs: deferring update (trigger activated)
 309. Konfigurowanie pakietu libss2:amd64 (1.45.3-3~bpo10+1) ...
 310. Konfigurowanie pakietu libxtables12:amd64 (1.8.3-2~bpo10+1) ...
 311. Konfigurowanie pakietu libqt5core5a:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 312. Konfigurowanie pakietu logsave (1.45.3-3~bpo10+1) ...
 313. Konfigurowanie pakietu libatk1.0-data (2.34.0-1~bpo10+1) ...
 314. Konfigurowanie pakietu at-spi2-core (2.34.0-3~bpo10+1) ...
 315. Konfigurowanie pakietu libqt5dbus5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 316. Konfigurowanie pakietu gpgconf (2.2.17-3~bpo10+2) ...
 317. Konfigurowanie pakietu libgeoip1:amd64 (1.6.12-5~bpo10+1) ...
 318. Konfigurowanie pakietu libpam-systemd:amd64 (244-3~bpo10+1) ...
 319. Konfigurowanie pakietu libopenjp2-7:amd64 (2.3.0-2+deb10u1) ...
 320. Konfigurowanie pakietu libatk1.0-0:amd64 (2.34.0-1~bpo10+1) ...
 321. Konfigurowanie pakietu libatk-wrapper-java (0.37.1-1~bpo10+1) ...
 322. Konfigurowanie pakietu geoip-database (20190920-1~bpo10+1) ...
 323. Konfigurowanie pakietu libqt5concurrent5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 324. Konfigurowanie pakietu gpg (2.2.17-3~bpo10+2) ...
 325. Konfigurowanie pakietu gnupg-utils (2.2.17-3~bpo10+2) ...
 326. Konfigurowanie pakietu manpages-dev (5.04-1~bpo10+1) ...
 327. Konfigurowanie pakietu gpg-agent (2.2.17-3~bpo10+2) ...
 328. Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/logcheck/ignore.d.server/gpg-agent ...
 329. Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent.socket.
 330. Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-ssh.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-ssh.socket.
 331. Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-extra.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-extra.socket.
 332. Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-browser.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-browser.socket.
 333. Konfigurowanie pakietu gir1.2-atk-1.0:amd64 (2.34.0-1~bpo10+1) ...
 334. Konfigurowanie pakietu iptables (1.8.3-2~bpo10+1) ...
 335. Konfigurowanie pakietu iproute2 (5.4.0-1~bpo10+1) ...
 336. Konfigurowanie pakietu gpgsm (2.2.17-3~bpo10+2) ...
 337. Konfigurowanie pakietu libldap-2.4-2:amd64 (2.4.48+dfsg-1~bpo10+1) ...
 338. Konfigurowanie pakietu e2fsprogs (1.45.3-3~bpo10+1) ...
 339. Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/mke2fs.conf ...
 340. update-initramfs: deferring update (trigger activated)
 341. Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/e2scrub_all.timer → /lib/systemd/system/e2scrub_all.timer.
 342. Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/e2scrub_reap.service → /lib/systemd/system/e2scrub_reap.service.
 343. e2scrub_all.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
 344. Konfigurowanie pakietu pulseaudio (13.0-3~bpo10+1) ...
 345. Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/pulse/daemon.conf ...
 346. Instalowanie nowej wersji pliku konfiguracyjnego /etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop ...
 347. Created symlink /etc/systemd/user/default.target.wants/pulseaudio.service → /usr/lib/systemd/user/pulseaudio.service.
 348. Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/pulseaudio.socket → /usr/lib/systemd/user/pulseaudio.socket.
 349. Konfigurowanie pakietu libqt5network5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 350. Konfigurowanie pakietu libqt5sql5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 351. Konfigurowanie pakietu libatk-bridge2.0-0:amd64 (2.34.0-3~bpo10+1) ...
 352. Konfigurowanie pakietu dirmngr (2.2.17-3~bpo10+2) ...
 353. Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/dirmngr.socket → /usr/lib/systemd/user/dirmngr.socket.
 354. Konfigurowanie pakietu libqt5xml5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 355. Konfigurowanie pakietu pulseaudio-module-bluetooth (13.0-3~bpo10+1) ...
 356. Konfigurowanie pakietu gpg-wks-server (2.2.17-3~bpo10+2) ...
 357. Konfigurowanie pakietu libqt5sql5-sqlite:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 358. Konfigurowanie pakietu gpg-wks-client (2.2.17-3~bpo10+2) ...
 359. Konfigurowanie pakietu libqt5gui5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 360. Konfigurowanie pakietu libpq5:amd64 (11.6-0+deb10u1) ...
 361. Konfigurowanie pakietu libqt5widgets5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 362. Konfigurowanie pakietu qt5-gtk-platformtheme:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 363. Konfigurowanie pakietu libatk-wrapper-java-jni:amd64 (0.37.1-1~bpo10+1) ...
 364. Konfigurowanie pakietu libqt5printsupport5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 365. Konfigurowanie pakietu libqt5opengl5:amd64 (5.11.3+dfsg1-1+deb10u2) ...
 366. Konfigurowanie pakietu gnupg (2.2.17-3~bpo10+2) ...
 367. Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
 368. Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2)...
 369. Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libreoffice-common (1:6.3.4-2~bpo10+1)...
 370. Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu dbus (1.12.16-1)...
 371. Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu mime-support (3.62)...
 372. Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu initramfs-tools (0.133+deb10u1)...
 373. update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.3.0-0.bpo.2-amd64
 374. W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/icl_dmc_ver1_07.bin for module i915
 375. W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/bxt_huc_ver01_8_2893.bin for module i915
 376.  

Źródło:

Ostatnie wpisy

Linki

Funkcje